HAQQIMIZDA

HAQQIMIZDA

Pure Energy Naxçıvan MMC, Azərbaycanda günəş enerji sistemləri sahəsində liderlik edən şirkət olaraq PED Group təkibində fəaliyyət göstərməktədir. 2015-ci ildə təməlləri atılan Pure Energy Naxçıvan MMC, günəş enerji texnologiyası (fotovoltaik) sahəsində işlər həyata keçirir. Müştərilərinə Günəş Enerji Sistemləri, Günəş Enerji Stansiyaları və dəstək xidmətləri təklif edir. Pure Energy Naxçıvan MMC, mühəndislik şirkəti olaraq elektrik, mexanik və memarlıq dizaynları; satınalma, logistik, sahə qürumları və bənzəri bütün mərhələləri şirkət bünyəsində gərçəkləşdirir. Pure Energy Naxçıvan MMC  olaraq, başlıca məqsədimiz, Azərbaycanın enerji ehtiyacını təmiz enerji qaynaqları ilə həll etmək və ölkəmizi günəş enerjisi sahəsində texnologiya ixrac edən bir ölkə mövqeyinə gətirməkdir.

PED GROUP Rəsmi web səhifəsi: www.ped-sa.com