Bərpa Olan Resurslar

Günəş enerjisi bərpa oluna bilən və tükənməz enerji mənbəələrindən biridir.

Alternativ Enerji

Alternativ enerji mənbəyi olmaqla yanaşı böyük istifadə potensialına malikdir.

Zəngin Ehtiyat

Günəş enerjinin potensialı xəyal etdiyinizdən də çoxdur. Dünyanın səthi 120.000 terawatt günəş ışığı alır – bu, bütün dünyanın ehtiyacı olan enerjidən 20.000 qat daha çox gücdür.

Təbiətə Qayğı

Digər enerji növlərindən fərqli olaraq təbiətə və zəngin eko fondumuza ziyan vurmur.